Skip to main content

Om oss

Kvalitet, kompetensutveckling och yrkeskunskap inom  design av trädgårdar och landskap.

Behöver du hjälp att planera och designa din trädgård, eller ett annat grönområde, rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av våra medlemmar. Vi finns fördelade över stora delar av landet.

Syftet med vår förening, förutom att hjälpa slutkunder att hitta en seriös och kunnig trädgårdsdesigner, är att vara ett kontaktnät för oss som jobbar i branschen. Att ha kollegor runt om i landet, att bolla idéer och tankar med är värdefullt, att utbyta kunskaper och erfarenheter likaså.

Några av de krav som ställs på våra medlemmar, är att de ska ha en gedigen utbildning inom området, minst två års yrkeserfarenhet och kunna uppvisa såväl kund- som anläggarreferenser. Deras arbeten, ritningar och dokumentationer granskas noggrant av kunniga fackman innan medlemskapet beviljas. Godkända medlemmar har rätt att använda vår logga i sin marknadsföring, som ett tecken på kvalitet och yrkeskunskap

Värdefulla kontakter

Syftet med vår förening, förutom att hjälpa slutkunder att hitta en seriös och kunnig trädgårdsdesigner, är att vara ett kontaktnät för oss som jobbar i branschen.

Svenska trädgårdsdesigners