Skip to main content

Bli medlem

TA DEL AV EXKLUSIVT MATERIAL OCH FÅ EXPONERING I VÅRA KANALER.
Kandidat medlem

Du som har utbildat dig till vårt yrke men ännu inte hunnit få tillräckligt mycket arbetserfarenhet enligt våra krav kan ansöka om att blir kandidatmedlem. Medlemskapet ger dig möjlighet att delta i vissa av föreningens aktiviteter och utbildningar samt ger dig ett bredare kontaktnät med kollegor ute i landet. Kandidatmedlemskapet är tidsbegränsat till två år.

För info om medlemsförmåner gällande kandidatmedlemskap och krav gällande kandidatmedlemskap, se aktuella ansökningshandlingar. Kandidatansökningar tas emot löpande.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Ordinarie medlem

Syftet med vår förening, förutom att hjälpa slutkunder att hitta en seriös och kunnig trädgårdsdesigner, är att vara ett kontaktnät för oss som jobbar i branschen. Som medlem får du kollegor runt om i landet som du kan utbyta kunskaper och erfarenheter med. Du får dessutom anpassade kurser och föreläsningar tillsammans med branschkollegor För att bli ordinarie medlem finns det inträdeskrav. Dessa är bl a:

→ Att du har dokumenterad adekvat utbildning inom området. Du som söker kan även på annat sätt, ha erhållit motsvarande kunskaper t ex genom längre praktiskt och gedigen erfarenhet inom yrket.

→ Att design av trädgårdar och grönområden varit ditt huvudsakliga yrkesområde minst två år den senaste femårsperioden.

→ Att du innehar giltigt F-skattebevis och sköter inbetalning av skatter och avgifter korrekt.

→ Att du kan uppvisa skalenliga ritningar och erforderliga projekthandlingar samt referens från kund och anläggare som genomfört uppdraget. Antal referenser kan komma att utökas vid granskningstillfället, om behov finns.

Ansökningar tas emot löpande.

Det här får du som medlem

→ Värdefull kontakt med kollegor runt om i landet via vårt forum och på våra träffar.

→ Använda föreningens logotype och sigill i din marknadsföring.

→ Del i vår gemensamma marknadsföring som mässor, annonser och vår webbsida samt även möjlighet till egen marknadsföring av ditt företag via föreningens Facebook och Instagramkonton.

→ Erbjudanden om kurser, föreläsningar och produktutbildningar.

→ Reducerat biljettpris till Designdagarna.

→ Möjlighet att utnyttja ev. gemensamma leverantörsavtal.