Skip to main content

Aktiviteter

Kommande aktiviteter är under planering. Designdagarna hålls vartannat år, nästa gång är 2024.