Svenska Trädgårdsdesigners

Svenska Trädgårdsdesigners Förening
 

Svenska Trädgårdsdesigners är en fristående ideell förening med syftet att verka för kvalité, kompetensutveckling och yrkeskunskap inom området design av trädgårdar och landskap.

Några av de krav som ställs på våra medlemmar, är att de ska ha en gedigen utbildning inom området, minst två års
yrkeserfarenhet, kunna uppvisa såväl kund- som anläggarreferenser mm. Deras arbeten, ritningar och dokumentationer granskas noggrant av kunniga fackmän innan medlemskapet beviljas.

Godkända medlemmar har rätt att använda vår logga och vårt sigill i sin marknadsföring, som ett tecken på kvalité och yrkeskunskap.

Behöver du hjälp att planera och designa din trädgård, eller ett annat grönområde, rekommenderar vi att du tar kontakt med någon av våra medlemmar. Vi finns fördelade på stora delar av landet.

    

Foto: Anna W Fasth