Svenska Trädgårdsdesigners

Bli medlem i Svenska Trädgårdsdesigners
 

Syftet med vår förening, förutom att hjälpa slutkunder att hitta en seriös och kunnig trädgårdsdesigner, är att vara ett kontaktnät för oss som jobbar i branschen. Att ha kollegor runt om i landet, att bolla idéer och tankar med är värdefullt, att utbyta kunskaper och erfarenheter likaså. Att få tillgång till kvalificerade anpassade kurser och föreläsningar tillsammans med branschkollegor är ytterligare en fördel.

Vi som är medlemmar i föreningen, tycker det är fantastiskt att plötsligt ha fått ett helt gäng trevliga kollegor. Vi hjälper och stöttar varandra i arbetet, tipsar och ger varandra råd och lyfter varandra i våra yrkesroller. Vårt mål är inte att bli så stora som möjligt, utan så bra som möjligt. 

 

 

 

Som medlem i Svenska Trädgårdsdesigners får du bla:
- Värdefull kontakt med kollegor runt om i landet via vårt forum och på våra träffar.
- Del i gemensam marknadsföring som tex mässmontrar, annonser, bloggar etc.
- Erbjudanden om kurser, föreläsningar och produktutbildningar.
- Möjlighet att följa med på gemensamma studieresor.
- Möjlighet att nyttja förmånliga leverantörsavtal.
- Använda föreningens logotype och sigill i din marknadsföring.

 

För att bli medlem, ska du självklart uppfylla våra inträdeskrav, som finns specificerade i de ansökningshandlingar du får från oss, t ex:
- Att design av trädgårdar och grönområden varit ditt huvudsakliga yrkesområde minst            
  två år den senaste femårsperioden.
- Att du har en dokumenterad adekvat utbildning inom området, eller på annat sätt fått
  motsvarande kunskaper.
- Att du kan uppvisa skalenliga ritningar och erforderliga projekthandlingar för vår
  granskningsgrupp.
- Att du kan uppvisa minst tre kundreferenser och en referens från en anläggare som anlagt
  ett av dina projekt.
- Att du innehar giltigt F-skattebevis och sköter inbetalning av skatter och avgifter korrekt.

OBS! Sista datum för ansökan denna period är 2015-09-30

Vill du gå med i vår rikstäckande förening, kan du ladda ner ansökningsblanketter här

Exempel på vilka handlingar vi vill ha i din ansökan hittar du här

Obs! kommande ansökningsdatum:

2015-09-30 (inför Designdagarna)
2015-11-30 (inför 2016 och årsmöte)

Etiskt program

 

NYHET: Kandidat-medlemskap
From 2014 kan du som utbildat dig till vårt yrke, men kanske ännu inte hunnit få tillräcklig arbetslivserfarenhet, ansöka om att bli KANDIDAT-medlem. KANDIDAT-medlemskapet ger dig möjlighet att delta i vissa av föreningens medlemsaktiviteter, utbildningar, resor etc, ger dig ett brett kontaktnät med kollegor runt om i landet och möjlighet till kompetensutbyte och intressanta diskussioner. Dessutom får du så klart även vårt nyhetsbrev några gånger per år.

Villkor och ansökningsblankett hittar du här

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss

 Trädgårdsarkitekt

Foto: Anna W Fasth